Instalimi dhe funksionalizimi i paisjeve ne Universitetin Europian i Tiranes

10/10/2017

Ne kuader te projektit të ERASMUS+ “Mbështetja strategjike për forcimin e strukturave të Sigurimit të Cilësisë në Institucionet Private të Arsimit të Lartë në Shqipëri”, paisjet jane blere nga Universiteti Europian i Tiranes.

Paisjet jane duke u perdorur per:

1. Dy laboratore të TI-se për studentët, të cilat përdoren nëpër fakultete për të përmirësuar metodologjitë e mësimdhënies dhe për të promovuar mësimin interaktiv;
2. Akademikë të Lartë dhe Zyra për Menaxhim dhe Projektim për të siguruar praktika efikase dhe produktive të punës;
3. Përmirësimi i infrastrukturës së TI-se në universitet për qëllime të mësimdhënies dhe menaxhimi i proceseve akademike.

Per me shume, paisjet jane instaluar dhe funksionalizuar ne institucion. Per me shume detaje, ju lutem shikoni videon e bashkangjitur!

 

UET_Equipment