Instalimi i paisjeve në Universitetin New York në Tiranë

30/11/2017

Ne kuader te projektit të ERASMUS+ “Mbështetja strategjike për forcimin e strukturave të Sigurimit të Cilësisë në Institucionet Private të Arsimit të Lartë në Shqipëri”, paisjet jane blere nga Universiteti New York në Tiranë.

Për më tepër paisjet janë instaluar dhe janë funksionalizur. Paisjet jane duke u perdorur per studentet dhe per stafin akademik dhe administrativ.