Trajnimi i dytë i targetuar për zyrëtarët e Sigurimit të Cilësisë u mbajt në Universitetin Politeknik të Bukureshtit më 13-15 Nëntor 2017

20/11/2017

Në kuadër të projektit ERASMUS +, QAinAL, trajnimi i targetuar për zyrtarët e sigurimit të cilësisë u organizua në Universitetin Politehnica të Bukureshtit më 13-15 nëntor 2017.

Prof. Dr. Mariana Mocanu hapi trajnimin me prezantimin për universitetin pritës, si ofrues i programeve master dhe PhD, një universitet përfaqësues në peizazhin rumun të institucioneve të arsimit të lartë.

Për më tepër, veçoritë e sigurimit të cilësisë për studimet master si dhe kërkesat e vendosura në nivel kombëtar nga Agjencia Rumune e Akreditimit (ARACIS) u prezantuan nga Prof.

Mariana Mocanu. Poashtu u prezantua akreditimi i fushave master, si dhe akreditimi në nivelin e studimeve programore. Prezantimi u pasua nga një sesion pyetjesh dhe përgjigjesh.

Secili nga përfaqësuesit e IAL-ve nga Tirana mbajti prezantime mbi programet master dhe sistemin e instalimit për programet master:

 

• Universiteti Nju Jork Tiranë - Znj. Ariana Çela

• Universiteti Marin Barleti - Znj. Migena Kapllanaj

• Universiteti Epoka - Znj. Reina Shehi (Zenelaj)

• Universiteti POLIS - znj. Manjola Hoxha

• Universiteti Europian i Tiranës - Znj. Drita Kruja

Dita e dytë filloi me prezentimin e Prof. Assoc. Costin Chiru rreth programit të PhD nga Universiteti Politehnica i Bukureshtit, i parë nga sytë e studentëve. Janë paraqitur hapat që duhet të ndërmerren nga studentët duke filluar nga programet BSc / MSc deri në përfundim të programit të doktoratës në mënyrë që të jenë të suksesshme në përpjekjet e tyre. Prezantimi u pasua edhe nga një sesion pyetje-përgjigjesh.

Përfaqësuesit e IAL nga Tirana prezentuan programet e doktoratës dhe sistemin e krijimit të programeve të doktoratës në universitetet e tyre:

• Universiteti i Nju Jorkut në Tiranë - Znj. Matilda Lopari

• Universiteti Epoka - z. Niuton Mulleti

• Universiteti POLIS - Z. Loris Rossi dhe Znj. Joana Dhiamandi

• Universiteti Europian i Tiranës - z. Arbi Agalliu

• Universiteti Marin Barleti - Znj. Eurona Leka

Pjesa e fundit e ditës së dytë iu kushtua takimit të konsorciumit i cili u drejtua nga Prof. Peter Eckl nga Universiteti i Salzburgut, koordinatori i projektit.

Dita e fundit filloi me prezantimin e programeve të ndryshme të përbashkëta të MSc në të cilat u përfshi Universiteti Politehnica nga Bukureshti. Programi i parë ishte një fond evropian

Programi master, Erasmus Mundus (DMKM - Data Mining dhe Knowledge Management) që u prezantua nga Prof. Assoc. Costin Chiru. Më pas, Sistemet paralele dhe te Shpërndarjes te programit Master u prezantua nga Prof. Mariana Mocanu.

Prof. Mariana Mocanu gjithashtu prezantoi një program Master të ri që është zhvilluar tani në Universitetin Politehnica nga Bukureshti në fushën e aeronautikës. Prezantimet u pasuan nga sesione të pyetjeve dhe përgjigjeve, gjatë të cilave partnerët shqiptarë dhanë pikëpamje të ndryshme.

Sesioni i fundit i takimit iu kushtua prezantimit të pikëpamjes së profesorit për programin e doktoraturës nga Universiteti Politehnica i Bukureshtit. Prof. Mariana Mocanu bëri një prezantim interaktiv në të cilin të gjithë partnerët u ftuan të marrin pjesë. Diskutimet përfshinin aspekte të tilla si habilitimi i tutorëve dhe financimi i universitetit.

Për më tepër, në vizitë studimore morën pjesë 23 përfaqësues të universiteteve shqiptare, përfaqësues të Ministrisë Shqiptare të Arsimit dhe të Institucionit Shqiptar të Akreditimit.