Ngjarja përmbyllëse e projektit u mbajt më 17-18 shtator 2018

20/09/2018

Ngjarja e fundit e projektit të financuar nga Erasmus +, QAinAL, u mbajt më 17-18 shtator 2018, në Tiranë, Shqipëri. Qëllimi i ngjarjes përfundimtare ishte diskutimi me të gjithë Insitucionet private te arsimit te larte dhe aktorët e jashtëm për inputet aktuale lidhur me ndikimin e projektit në sigurimin e cilësisë së brendshme dhe të jashtme, sfidat dhe perspektivat në arsimin e lartë të Shqipërisë. Ngjarja shërbeu si një mundësi për të promovuar projektin dhe përfitimin e saj për arsimin e lartë në Shqipëri. Në ditën e parë të ngjarjes, partnerët e projektit u mirëpritën nga Rektori i Universitetit Marin Barleti, Prof. Dr. Marenglen Spiro dhe një fjalim hyres u mbajt nga Prof. Dr. Peter Eckl. Grupi i synuar i ditës së parë ishin aktorë të jashtëm dhe të gjithë IPAL-te në Shqipëri.

Gjatë ditës u mbajtën diskutimet e mëposhtme:

 

• "Ndikimi i projekteve të arsimit në sistemin e arsimit të lartë në Shqipëri - një perspektivë e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë në Shqipëri" -  z. Egest Gjokutaj.

• "Rëndësia dhe sfidat e sigurimit të cilësisë dhe procesit të akreditimit të institucioneve të arsimit të lartë në Shqipëri" - znj. Dhurata Bozo.

• "Roli i ERASMUS + Zyra në Projektet e Arsimit" - znj. Aida Breti.

• "Rezultatet e projektit dhe vlera e shtuar"

                    Prof. Dr. Peter Eckl, Universiteti Paris Lodron i Salzburgut

                    Prof. Dr. But Dedaj, WUS Kosova.

• "Planet e veprimit dhe qëndrueshmëria" - Prof. Agostino Massa, Universiteti i Gjenovës.

• Diskutim në panel: "Roli në rritje i studentëve në formimin e sistemit të përgjithshëm të arsimit të lartë". Moderuar nga Prof. Dr. Peter Eckl, Universiteti Paris Lodron i Salzburgut dhe Prof. Dr. Mariana Mocannu, Universiteti Politeknik i Bukureshtit.

Dita e parë u mbyll me një seancë përmbledhese.

Grupi i synuar I dites se dytë ishte IPAL-te në Shqipëri. Ngjarja filloi me prezantimet nga Universiteti Europian në Tiranë, Universiteti Marin Barleti dhe Universiteti i Nju Jorkut në Tiranë, mbi rezultatet, sfidat dhe problemet që u ballafaquan gjatë zbatimit të projektit QAinAL. Gjatë ditës u mbajtën diskutimet e mëposhtme:

 

• Diskutimet dhe prezantimet nga PHEI në Shqipëri: rezultatet, sfidat dhe problemet me të cilat ballafaqohet projekti QAinAL. Praktikat më të mira.

Universiteti Epoka;

Polis University

• Sfidat dhe perspektivat e IPAL-ve në Shqipëri, - moderuar nga Prof. Dr. Mariana Mocannu, Universiteti Politeknik i Bukureshtit

• Diskutimet dhe përfundimet e ngjarjes përfundimtare - Moderuar nga: Prof. Dr. Peter Eckl, Universiteti Paris Lodron i Salzburgut.

Ngjarja u mbyll me një seancë përmbledhese. Pas ngjarjes u mbajt një takim i konsorciumit të projektit.