Puntoria e shtatë për reformën e arsimit të mësimdhënësve u mbajt më 16-18 korrik 2018

21/07/2018

Në kuadër të projektit QAinAL, më 16-18 korrik 2018, u mbajt puntoria e 7-të në ambientet e Universitetit EPOKA. Puntoria u fokusua në Reformën e Arsimit të Mësimdhënësve: Drejt Ngritjes së Kompetencës dhe Mësimit.

Puntoria u organizua nga Universiteti i Salzburgut (PLUS) në bashkëpunim me WUS Kosova dhe Agjencinë Shqiptare për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL).

Në këtë puntori morën pjesë përfaqësues nga institucionet partnere të arsimit të lartë në Shqipëri (Universiteti EPOKA, Universiteti Europian i Tiranës, Universiteti Marin Barleti, Universiteti i Nju Jorkut në Tiranë dhe Universiteti POLIS).

Dr. Ulrike Greiner, Drejtoreshë e Shkollës së Arsimit në Universitetin e Salzburgut (PLUS) dhe Prof. Dhurata Bozo, Drejtoreshë e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë në Shqipëri dhanë prezantime të hollësishme respektivisht mbi "Edukimin e Mësimdhënësve ndërkombëtar", "Menaxhimi i Cilësisë në Edukimin e Mësimdhënësve të Bazuar në Kompetenca "dhe" Edukimi i Mësimdhënësve në Shqipëri ", ndërsa përfaqësuesit e WUS Kosovës mbajtën një prezantim mbi Edukimin Fillestar të Mësimdhënësve nga perspektiva e BE-së. Në fund të ditës së dytë u mbajt takimi i konsorciumit.